Zwemcertificaten A, B en C

Wat zijn Zwemcertificaten en hoe werkt het?

Het uitgangspunt van de opleidingsweg van het leren zwemmen is, dat alle leerlingen, jong of oud, worden opgeleid voor het Zwem-ABC. Bij de uitvoeringswijze van de examenprogramma's wordt rekening gehouden met kandidaten die tijdelijke of permanente beperkingen hebben. Er is een mogelijkheid om de opdrachten aan te passen aan de beperkingen van deze kandidaten, mits de essentie van de opdracht of vaardigheid blijft bestaan. Er mogen geen onderdelen van het examenprogramma worden overgeslagen.

Toch zal een relatief kleine groep kandidaten met tijdelijke of permanente beperkingen niet, of slechts na een heel lange oefenperiode, in staat zijn om het Zwemdiploma A, B of C te halen. Voor deze leerlingen zijn de Zwemcertificaten ontwikkeld.

Wanneer een Zwemcertificaat?
Er zijn vanaf september 2010 drie zwemcertificaten: Zwemcertificaat A, Zwemcertificaat B en Zwemcertificaat C. De certificaten kunnen worden gebruikt voor:

  • Leerlingen die door een (tijdelijke) beperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kunnen uitvoeren (zoals voorgeschreven in de BREZ). Een zwemcertificaat is dan een vervanger voor een Zwemdiploma.
  • Leerlingen die door omstandigheden veel tijd nodig hebben het Zwemdiploma A, B of C te halen. Het zwemcertificaat kan dan worden gebruikt als motivatie, als tussenstap op weg naar het Zwemdiploma.

Hoe werkt het?
Een kandidaat kan de opleidingsweg op verschillende manieren afronden;

  1. De kandidaat heeft meer tijd/inspanning nodig om een diploma te behalen en behaalt eerst een certificaat als tussenstap.
  2. De kandidaat is niet in staat om een zwemdiploma te behalen en volgt de certificatenlijn.
    Een Zwemcertificaat wordt alleen uitgegeven als er zicht is op enige vaardigheid. Zwemcertificaten en zwemdiploma's van het Zwem-ABC zijn stappen op weg naar zwemveiligheid. Daarom is er bij ieder Zwemcertificaat sprake van een verplicht onderdeel, dat een zekere mate van zwemveiligheid garandeert. Daarnaast is er ook een open deel, dat bestaat uit onderdelen van de examenprogramma's van het Zwem-ABC.

Op het Zwemcertificaat kan worden aangekruist welke onderdelen van Zwemdiploma A, B of C worden beheerst. De kledingeisen voor de Zwemcertificaten zijn gebaseerd op de kleding die is voorgeschreven voor het Zwem-ABC.